Żelek, teksty znajomych

22697 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Czy to męska, czy kobieca
tak bar­dzo lud podnieca
co tam skry­wa kieca

In­sp. opi­nie o fil­mie "Kler" 

myśl • wczoraj, 21:27

By­cie dob­rym nie wno­si nic lepszego.

mniej­sze zło. 

myśl • 15 października 2018, 15:43

Zarówno wol­ność jak i jej brak niosą ze sobą zag­rożenia, lecz tyl­ko wol­ność da­je szansę ich pokonania 

myśl • 14 października 2018, 12:23

ar­gu­men­ty pot­ra­fią od­wra­cać spojrzenie... 

myśl • 13 października 2018, 10:58

Na­wet pęknięte ko­muś smakuje.. 

aforyzm • 12 października 2018, 23:20

Spow­szechniałam mu.


Dedykowane 

myśl • 12 października 2018, 21:05

Tam gdzie nie ma jak po­dejść to można jeszcze podskoczyć.. 

aforyzm • 12 października 2018, 19:37

Gdzie dwóch jest w jed­nym tam nie ma żadnego.. 

aforyzm • 11 października 2018, 09:31

Po­wiedz człowieko­wi że cze­goś nie ma, co mają in­ni, a uczy­nisz go nieszczęśliwym 

myśl • 10 października 2018, 22:35

Ukochaj

Ukochałam, choć kochać nie umiałam
Ukochałam, choć o miłość nie błagałam
Ukochałam, bo Los tak chciał
Ukochałam, bo Ciebie mi dał

Ukochałam za pier­wsze przytulenie,
Niewin­ny do­tyk, ust muśnięcie
Ukochałam za spa­cer zimą po plaży
Za rumieńce, [...] — czytaj całość

wiersz • 9 października 2018, 16:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Swietka