Żelek, teksty znajomych

22801 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Naszła mnie dziś rozkmina
czy po­lityk do po­ziomu wyborców
czy też wy­bor­ca do po­lity­ki swój po­ziom nagina 

myśl • przedwczoraj, 23:03

Cza­sami czas to złud­ne wyob­rażenie o godzinie...
De­dykac­ja dla M.D. 

myśl • 21 stycznia 2019, 22:57

By­wają oczy bez wy­razu, gdyż od­czy­tały już wszys­tkie podłe słowa... 

myśl • 21 stycznia 2019, 22:29

Im więcej da­jesz, tym mniej zbierasz. 

myśl • 20 stycznia 2019, 13:12

Tak bar­dzo chce­my być dum­ny­mi Po­laka­mi, że przes­ta­liśmy się troszczyć by być dum­ny­mi z włas­ne­go życia 

myśl • 19 stycznia 2019, 23:01

Echo chodzi za mną

Z cyk­lu perły z lamusa...

Po różnych stąpając schodach
mi­mo­wol­nie liczę kroki

do góry i na dół
nie chcę po­my­lić myśli

te wszys­tkie numery
dzwon­ki i klamki

muszę by schodząc
szyb­ko zna­leźć wyjście

od­chodzę w głąb siebie
już na nic nie liczę

wy­pełniam na przywitanie
swo­je wnętrze pustką

łat­wo tu trafić
gdy poz­nało się
wszys­tkie schody

te­raz mogę spokojnie
bez echa powracać... 

wiersz • 19 stycznia 2019, 14:49

Za­wiesić glos na wie­sza­ku z niedomówień...w lus­trze łza­wej wo­dy dos­trzec to co tkwi na dnie...wymówić włas­ne ...i zos­ta­wić po so­bie pus­te zda­nie...by ktoś od­krył w nim treść...która urośnie do ran­gi prob­le­mu...wyol­brzy­miamy słowa [...] — czytaj całość

myśl • 17 stycznia 2019, 19:39

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl • 14 stycznia 2019, 19:27

Nie mam pa­mięci do imion. Może dla­tego, że niektórych później długo nie można zapomnieć. 

myśl • 14 stycznia 2019, 07:06

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mija 

wiersz • 11 stycznia 2019, 20:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort