Żelek, teksty znajomych

22496 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

W ludziach naj­bar­dziej in­te­resujący jest człowiek. 

myśl • dzisiaj, 22:14

Ko­bieta w sto­sun­ku do mężczyz­ny jest w tej od­mien­nej sy­tuac­ji, że by on był z nią szczęśli­wy, ona mu­si go rozumieć 

myśl • dzisiaj, 22:07

Tam

Tam gdzieś,
Skad przychodzą piękne sny
Gdy ciało spo­koj­nie spi
Jes­teś żywa na­dal Ty

Tam gdzieś,
Gdzie rodzi sie zy­cia sens
Jest ob­raz Twych oczu
pat­rzących spod rzęs

Tam gdzieś,
Gdzie jut­ro sie poczęło
Za­sypiam z obrazem
Jak sie wszys­tko zaczęło

Tam gdzieś
Jut­ro nig­dy nie umiera
Wiem, że to nie iluzja
Lecz praw­da szczera 

erotyk • dzisiaj, 10:35

Gdy obec­ności wsty­du nie do­puszczasz człowieku do siebie,
Sta­jesz się bar­dziej strudzo­ny i ciężej prze­konać się do Ciebie...
Wstyd bo­wiem har­tu­je Twą praw­dziwą ludzką osobowość,
ubo­gacając niczym bra­ter­ska przy­jaźń lub piękna miłość... 

myśl • przedwczoraj, 23:27

Awatar

co­raz więcej okien co raz mniej ludzi
eter wchłania mózg kradnąc minuty
klik usy­pia nas i klik też budzi
miłość przy­jaźń seks płyną przez druty

traw­nik daw­no zarósł piłka sparciała
pla­ce za­baw są lecz dzieci nie ma
młodzież przed ek­ra­nem się zasiedziała
bo wyjście do ludzi to wiel­ka trema

je­den kon­takt w dru­gim się zakochuje
pęka ety­kieta gną się granice
w wir­tual­nym świecie człowiek bytuje
za­pisując w chmurze swe tajemnice 

wiersz • przedwczoraj, 08:24

Mówiąc prawdę, słuchając kłamiesz.

głuchy telefon. 

myśl • 17 lutego 2018, 19:33

By­wają dni niet­knięte obecnością. 

myśl • 16 lutego 2018, 21:37

Choć post wskazany,
to nie na tu­lipa­ny,
wa­len­tynko­wy dzień. 

myśl • 14 lutego 2018, 12:16

Popielec

i co nam w za­mian dał świat
że oka­leczy­liśmy Boga

zos­ta­wiliśmy konającego
na scho­dach
pod zburzo­nym kościołem

żeby pojąć bez­miar miłości
którą nam wyz­nałeś na krzyżu
nie wys­tar­czy nie ja­dać mięsa
i po­sypać głowy popiołem 

wiersz • 14 lutego 2018, 08:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka