Żelek, ulubione teksty

4048 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

... bo z prawdą jak z ko­bietą... in­na gdy się "wy­daje", in­na gdy się "wyda"... 

aforyzm • wczoraj, 07:39

... kto żyje przeszłością i boi się przyszłości, ten mar­nu­je szan­se społeczeństwa... 

myśl • 12 października 2017, 15:09

... wycho­waw­ca sięgający po dys­cyplinę sam siebie os­karża, sam się przyz­na­je... przyz­na­je, że jest na ba­kier z pe­dago­giką... że jest do ba­ni ja­ko wychowawca... 

myśl • 11 października 2017, 12:12

Eko­nomia życia

Cza­sem le­piej być bied­nym...
Bez for­sy nie tra­fię na cmentarz. 

myśl • 9 października 2017, 20:44

... posłuszeństwo niewias­ty wo­bec męża to wiel­kie wyz­wa­nie... dla niego, nie dla niej... 

aforyzm • 3 października 2017, 16:27

... chcesz mnie zro­zumieć?... zo­bacz we mnie człowieka... nic więcej... 

myśl • 1 października 2017, 21:50

Spotkanie z Rozarym

Posłuchaj­ta co Wam powim
Choć cieka­we to nie bedzie
Dziś sie­dziołym ze Rozarym
We oberży przy obie­dzie.

Dzieło było to przypadku
Ot, zwyczaj­no flek­sja życia
Po­gada­lim my jak braty
Przy kon­sum­pcji be­ze picia

Ro­zar zaczuł opowiadać
Co, nie po­wim nasza sprawa
Poźni złapoł za gitare
I zaczyła sie zabawa

Śpi­woł ład­nie, jak należy
Mo chłopis­ko ka­woł głosu
Wśród po­ważnych, zac­nych pieśni
Zag­roł na­wet "Da­ry lo­su"

Na tym przerwę te relacje
Bo nie jes­tym żadyn klecha
Chce­ta poz­nać za­kuńczy­nie?
Weśta za­pytaj­ta Wdecha! 

wiersz • 30 września 2017, 22:13

... naj­większym "pro­duk­tem GMO" jest sam człowiek... 

myśl • 27 września 2017, 12:45

... czu­jesz się cza­sami jak "zwie­rzy­na łow­na"?... to życie "po­luje" na Ciebie... by w końcu Cię "upolować"... 

myśl • 27 września 2017, 12:26

... wbrew po­zorom, zaw­sze mam hu­mor... choć cza­sami podły... 

myśl • 26 września 2017, 14:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja