Żelek, ulubione teksty

4092 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

cier­pienie jest po to by je znosić 

myśl • wczoraj, 20:53

Nie wszys­tkie stej­ki są od...Pa­na Bolo.

*De­dykuję Piórowi2 

aforyzm • 15 lutego 2018, 20:42

Na Wa­lin­tynki naj­lep­sza czer­wo­na książka z wieżą Al­fa na okład­ce. Ko­nie­cznie z Empika. 

anegdota • 13 lutego 2018, 16:05

je­dynie przyjęte cier­pienie rodzi praw­dziwą radość 

myśl • 12 lutego 2018, 07:53

grzechy po­pełniaj właściwie 

myśl • 7 lutego 2018, 13:09

cze­go nie zważysz zwiesz nieważnym 

myśl • 29 stycznia 2018, 07:48

możesz być kim­kolwiek zechcesz lecz je­dynie wte­dy gdy po­zos­ta­niesz tyl­ko sobą 

myśl • 24 stycznia 2018, 08:02

is­totę roz­wo­ju sta­nowią zmiany wy­wołujące w nas naj­większy lęk 

myśl • 19 stycznia 2018, 09:13

... miłość bez to­leran­cji to zwykła tyrania...


in­sp. fyrfle... 

myśl • 9 stycznia 2018, 20:33

O! A ten we lus­trze,to kto? 

aforyzm • 7 stycznia 2018, 16:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża