Żelek, ulubione teksty

4157 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Ko­zy w Pa­ryżu chodzą w beretach. 

myśl • przedwczoraj, 21:46

gdy­bym wszys­tko o czym mówię chciał zaw­rzeć w jed­nym słowie po­wie­działbym śmierć 

myśl • 5 sierpnia 2018, 19:04

brak znacze­nia cze­gokol­wiek, sta­nowi o ważkości wszystkiego 

myśl • 3 sierpnia 2018, 12:36

to ta­kie pros­te i bez­sku­teczne uni­kać grzechu 

myśl • 1 sierpnia 2018, 20:49

pra­cując nad sobą przes­ta­jesz pra­cować na siebie 

myśl • 26 lipca 2018, 08:46

zło rodzi się z tęskno­ty za miłością 

myśl • 25 lipca 2018, 20:14

za­pomi­nając o śmier­ci, umierasz 

myśl • 25 lipca 2018, 20:00

jeśli już pot­rze­bujesz wro­ga, szu­kaj go w sobie 

myśl • 23 lipca 2018, 17:42

piekło jest tam gdzie boisz się zajrzeć 

myśl • 22 lipca 2018, 12:45

to wszystko pisanie

os­trożne niepierdolenie
niedo­tyka­nie między no­gi świata bo potopi
że ni­by mo­je wiel­kie ja 
poetą

bo prze­cież gdy­bym był
nie ro­biłbym ja­ko inżynier
nie chodził od ro­ku trzeźwy
i co najważniejsze
mie­rzyłbym się z czymś większym
niż sam bóg 

wiersz • 19 lipca 2018, 19:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł