Żelek, ulubione teksty

4118 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

okłamu­jemy się, że kieru­je na­mi miłość, lecz naj­częściej jest to jej brak 

myśl • wczoraj, 15:48

gdy ważniej­sze dla ciebie sta­je się dob­ro in­nych niż two­je włas­ne, oby nie było ważne właśnie dla ciebie 

myśl • 16 czerwca 2018, 18:00

dopóki nie sta­niesz się jak oj­ciec, nie będziesz kimś in­nym niż on 

myśl • 16 czerwca 2018, 08:39

Po­lako­wi nie dogodzisz...
-że zim­no w zimie
-że upał w lecie
-że je­sienią deszcze
-wiosną, że la­ta ni ma jeszcze....
I tak we okrągło.

Dla­tego jes­tem z Rosji. 

myśl • 29 maja 2018, 20:39

myśle­nie o bo­gu jest rzu­caniem światła w słońce 

myśl • 25 maja 2018, 05:51

praw­dzi­wie na­rodzo­ny własną śmierć ma już za sobą 

myśl • 24 maja 2018, 17:54

nie zdej­miesz je­zusa z krzyża, za­nim sam się dla niego krzyżem nie staniesz 

myśl • 19 maja 2018, 11:53

po­rażka niewątpli­wie uczy więcej niż sukces 

myśl • 18 maja 2018, 11:03

sko­ro już tyl­ko śmierć poz­wa­la ci żyć, może to czas byś się narodził 

myśl • 15 maja 2018, 22:05

ra­dość jest me­lodią łas­ki, przy­jem­ność nutą grzechu 

myśl • 15 maja 2018, 07:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł