Żelek, ulubione teksty, strona 5

4148 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

sko­ro już tyl­ko śmierć poz­wa­la ci żyć, może to czas byś się narodził 

myśl • 15 maja 2018, 22:05

ra­dość jest me­lodią łas­ki, przy­jem­ność nutą grzechu 

myśl • 15 maja 2018, 07:24

naj­większe do­my bu­dują praw­dzi­wie bezdomni 

myśl • 6 maja 2018, 19:52

Któś

Pe­wien gość ze Toronta
Po­noć miał multikonta
Dob­rze zna­ta dok­to­ra...
Bo on ma­de in Poland. 

fraszka • 2 maja 2018, 19:43

Świat nie pot­rze­buje he­roiz­mu. Bądźmy tyl­ko dob­rzy... a zło sa­mo zniknie. 

myśl • 29 kwietnia 2018, 22:38

Gdzie je Paladin? 

myśl • 28 kwietnia 2018, 20:49

Jak­by wlały litr Bur­bo­na bym westąpił do zakona. 

myśl • 17 kwietnia 2018, 13:31

rzeczy­wis­tość jest ścianą 

myśl • 11 kwietnia 2018, 00:02

O wołowi­no! Ot­wieram wino! 

myśl • 31 marca 2018, 23:57

nie us­ta­nowiw­szy śmier­ci częścią życia, po­zos­ta­wiasz je umieraniem 

myśl • 31 marca 2018, 16:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł