Żelek, ulubione teksty, strona 5

4176 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

test

wios­na już w e 
spół leży złama­na mi
krwią się ko­lana a pacierz

do niebo boga
nie tra­fia straszne mo­je
wszechsmut­kiem ra­dos­ne
niemnąprzesiąknienie 

wiersz • 12 lipca 2018, 20:36

pełnią zwątpienia jest pewność 

myśl • 11 lipca 2018, 19:49

nie ma złych de­cyz­ji, a je­dynie błędne oczekiwania

nie ma złych de­cyz­ji, a je­dynie związa­ne z ni­mi oczekiwania 

myśl • 11 lipca 2018, 12:00

by usłyszeć sa­mego siebie naj­pierw zam­knij usta 

myśl • 8 lipca 2018, 08:26

łat­wiej zaak­cepto­wać fakt, że nasz par­tner zos­ta­je po godzi­nach w pra­cy z po­wodu za­miłowa­nia do pieniędzy, niż do dru­giego człowieka 

myśl • 3 lipca 2018, 20:40

ra­dośniej um­rzeć dla życia, niż żyć w śmierci 

myśl • 3 lipca 2018, 12:22

ciało rządzo­ne przez ego tkwi w sta­nie wojny 

myśl • 3 lipca 2018, 06:08

aku­rat gdy rzu­casz, bóg da­je popalić 

myśl • 2 lipca 2018, 19:45

Jest mus

Pot­rze­buję się dos­tać do Kanady
Ale sam nie dam rady... 

wiersz • 30 czerwca 2018, 20:56

kochasz się w bo­gu, al­bo wcale 

myśl • 28 czerwca 2018, 20:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł