Żelek, ulubione teksty, strona 5

4219 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

po­kora to umiejętność rozróżnienia w so­bie stanów prze­budze­nia i śnienia o przebudzeniu 

myśl • 27 września 2018, 08:28

im więcej poświęcisz by osiągnąć cel, tym większą pus­tkę od­czu­jesz gdy już go osiągniesz

 [...] — czytaj całość

myśl • 27 września 2018, 07:27

Jed­ni piszą o Bogu
Drudzy o Sza­tanie.

A ja jes­tem nikim. 

myśl • 25 września 2018, 04:51

bóg jest w to­bie, sza­tan bywa 

myśl • 23 września 2018, 10:10

żyjesz na ty­le na ile jes­teś w sta­nie umrzeć 

myśl • 22 września 2018, 19:13

początkiem jest mat­ka, końcem śmierć 

myśl • 22 września 2018, 18:19

re­ligia jest roz­grzesza­niem zła, które win­no być zaakceptowane 

myśl • 19 września 2018, 18:42

jeżeli poz­wo­lisz so­bie w końcu po­kochać wątpli­wość, która spra­wia, iż ce­lem życia ja­wi się śmierć, poczu­jesz, że wszys­tko dzięki cze­mu chcesz o niej za­pom­nieć jest umieraniem 

myśl • 18 września 2018, 18:58

słowa to burza od­dechu który wi­nien być spokojny 

myśl • 13 września 2018, 20:19

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o prawdzie 

myśl • 13 września 2018, 19:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł