Żelek, ulubione teksty, strona 3

4219 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

rzeczy­wis­tość jest tak da­leka od praw­dy, że naiw­nością jest dzi­wić się kłamstwu 

myśl • 17 października 2018, 19:50

im więcej ro­zumiesz tym mniej jes­teś rozumiany 

myśl • 16 października 2018, 19:43

często właśnie cho­roba poz­wa­la ci żyć 

myśl • 15 października 2018, 20:08

to że umierasz, nie sta­nowi o tym, że żyjesz 

myśl • 15 października 2018, 20:06

kiedyś się zmarło

od te­go cza­su minęło niewiele
choć nie wygląda

a jak ma w sumie
bo prze­cież on nie istnieje

że ni­by jes­tem szczęśliwy
ta­ki martwy
nieliczący

niepijący
palący nie
zdradzający
w ogóle

że już pra­wie nie mam wyrazu
nie tyl­ko twarzy ale
żeby opisać
to całe wszechumieranie

jak blis­ko mi te­raz życia
gdy nie rozumiem
niczego 

wiersz • 15 października 2018, 19:55

świado­mość to podążanie w kierun­ku lęku 

myśl • 14 października 2018, 18:52

tak

też czuję się samotny
między in­ny­mi dla­tego żyję
a przy­naj­mniej
mam wiarę gra­niczącą z pewnością
że jeszcze
nie całkiem umarłem

i budzę się by już nie
wstaję by wyjść
spot­kać się gdzieś
z kimś
gdzie i z kim
już nie czuję się tak bez­pie­cznie jak z tobą

z chwilą
kiedy mogę w końcu
zag­rać od­ro­binę siebie 

wiersz • 14 października 2018, 18:46

człowiek, który twier­dzi, że nie ma ze sobą prob­le­mu, al­bo nie jest go świado­my, al­bo już go zaakceptował 

myśl • 11 października 2018, 21:33

bu­tel­ka zaw­sze sta­je się zbyt lek­ka by cię unosić 

myśl • 9 października 2018, 21:14

błyszczeć możesz włas­nym światłem lub kon­tras­tem tła 

myśl • 9 października 2018, 19:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł