Żelek, ulubione teksty, strona 3

4148 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Jest mus

Pot­rze­buję się dos­tać do Kanady
Ale sam nie dam rady... 

wiersz • 30 czerwca 2018, 20:56

kochasz się w bo­gu, al­bo wcale 

myśl • 28 czerwca 2018, 20:06

wszys­cy nie wiedzą, a niektórzy wierzą 

myśl • 27 czerwca 2018, 21:02

zap­rzecze­niem ra­dości nie jest smu­tek, a przyjemność 

myśl • 27 czerwca 2018, 15:19

je­dynie pus­tka, od której tak ucieka­my, jest w sta­nie po­mieścić boga 

myśl • 26 czerwca 2018, 21:02

ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie gdy te­go nie robi 

myśl • 24 czerwca 2018, 18:59

świado­mość włas­nej pus­tki up­rzy­tam­nia boga 

myśl • 24 czerwca 2018, 11:35

Wolna Wola Pana Bola

Był Pan Bo­lo, Bacharzyniok
Była As­tka Pie­cho­cino.
Był uczu­ny w piśmie człowiek
I Te­renia moc­no w mo­wie.
Każdy wo­le wol­num mić chcioł
Nik ij ni mioł - Bo­lo mioł

Bo nieważne czy istniene
Tyn jum mo kto os­tro chle­je.

Tak przy­naj­mni mu sie myśli
Pos­tawta my wi­no...
Naj­le­pi ze wiśni! 

wiersz • 24 czerwca 2018, 08:40

fakt wol­nej wo­li nie sta­nowi o pra­wości decyzji 

myśl • 23 czerwca 2018, 10:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł