Żelek, strona 3

214 tekstów – auto­rem jest Żelek.

Prob­le­matyczne, gdy pat­rzysz wstecz i na­dal nie wiesz, kiedy zbłądziłeś. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 stycznia 2013, 17:11

Ciężkostrawne

Sen znów uk­ry­je każdy mój smutek,
zam­knie mi oczy, uk­ry­je tros­ki,
jut­ro dzień wsta­nie, ukaże skutek,
by po­tem smut­ne wy­ciągnąć wnios­ki.

Trochę go­ryczy zjem na śniadanie,
które po­piję gorzką her­batą,
po­tem roz­wiążę na dziś zadanie,
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 grudnia 2012, 14:27

Do losu

Rzu­casz mi linę za krótką by wyjść,
ale w sam raz by się powiesić,
po­dajesz dłoń, bym w końcu wstał,
a po­tem pchniesz mnie, bym upadł.

Tańczysz ze mną miłos­ne tan­go,
a po­tem zag­rasz mi marsz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 8 października 2012, 21:04

Rachunek

Przeg­ry­wam, wyg­ry­wam za mało,
choć gdy­by zdo­bywać się chciało,
mógłbym za­pew­ne osiągnąć wiele,
zreali­zować swo­je am­bitne cele...

Mógłbym, w tym prob­lem mój tkwi,
długie są no­ce, zbyt krótkie są dni,
zbyt wiele przeszkód sta­je na drodze,
zbyt często ulegam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 sierpnia 2012, 23:24

Wstecz

Kiedyś...

kochałem sport i całą resztę,
dziś kocham tyl­ko sport, bez reszty.

Kiedyś...

widziałem świat bez kobiet,
dziś też widzę, prócz jednej

Kiedyś...

za­bawa od ra­na do wieczora,
dziś, od wie­czo­ra do rana

Kiedyś..

ma­gia uczuć była mi obca,
dziś mógłbym o niej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 18 lipca 2012, 10:23

#2

Zam­knąłem oczy, mrok mój umysł opętał,
wtem nag­le ob­raz się począł ma­lować,
przed­sta­wiał to, com naj­le­piej pamiętał,
lecz jakże Twe piękno mógł na­ryso­wać?

Tu ideal­na, tam jeszcze lep­sza, wyśniona,
aż wyob­raźnia swe dzieło podzi­wia,
tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 czerwca 2012, 23:48

#1

Ser­ce dziś bi­je jak po maratonie,
i tchu ani trochę złapać nie mogę,
a myśli pędzą jak w ga­lopie konie,
na pa­mięć już znają do Ciebie drogę.

Na­deszła chwi­la, po la­tach czekania,
a może tygodni, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 maja 2012, 22:31

Serce nieszczęśnika

Cza­sem przys­pie­szam, szyb­ciej pompując,
a cza­sem stanę, gwałtow­niej ha­mując,
lecz dużo częściej, ryt­micznie tak biję,
je­dyny to dowód, że on jeszcze żyje.

Lu­bi narze­kać, że go strasznie bolę,
że nad ro­zumem przejąłem kontrolę,
że jes­tem dziura­we, na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 maja 2012, 23:38

Strzelanie miłością

Na zmiany w życiu przyszła dziś pora,
więc proszę, strzel we mnie strzałą Amo­ra,
ja wezmę drugą, by tra­fić nią w Ciebie,
niez­na­ne mo­ce przy­ciągną nas do siebie.

Nie broń się, proszę, pozbądź się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 19 marca 2012, 14:16

To nie og­romne as­pi­rac­je są od­wie­cznym prob­lem ludzkości, ale ce­na, za jaką chce­my je realizować. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 marca 2012, 16:36

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]