Żelek, strona 22

213 tekstów – auto­rem jest Żelek.

Nie mogę na pew­ne spra­wy pat­rzeć z op­ty­miz­mem, bo mu­siałbym oszu­kiwać sa­mego siebie, a to nie jest dob­rym roz­wiąza­niem na dłuższą metę. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 2 marca 2010, 16:14

Cza­sami mam ochotę udać się do krainy szczęścia i złożyć reklamację. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 lutego 2010, 10:29

Cza­sami tęsknię za moją naiw­nością, bo ona poz­wa­lała mi choć przez chwilę widzieć świat w ko­lorach tęczy. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 lutego 2010, 19:56

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]