Żelek, fraszki

1 tekst (fraszki) – auto­rem jest Żelek.

Strażnik

Praw­da i miłość!
Opuszczam swą wartę,
kto in­ny Was będzie strzegł,

bo nie dos­trzegłem złudzeń. 

fraszka
zebrała 33 fiszki • 9 marca 2013, 15:35

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]