Żelek, aforyzmy

16 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Żelek.

Sko­ro w małym ze­gar­ku mieści się czas,
to cze­mu przyszłości nie zam­knąć w nas? 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 26 sierpnia 2015, 02:39

Ideal­na ko­bieta to ta­ka, która jest jed­nocześnie naj­większą za­letą fa­ceta, a przy tym i je­go naj­większą słabością. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 3 października 2013, 11:09

Jak przyj­dzie co do cze­go, to człowiek człowieka na­wet os­tatnią deską ra­tun­ku zabije. 

aforyzm dnia z 18 września 2013 roku
zebrał 296 fiszek • 12 czerwca 2011, 15:53

Nie ma praw­dy, której nie da się udo­wod­nić, są tyl­ko ludzie, którym na tym nie zależy. 

aforyzm
zebrał 205 fiszek • 22 kwietnia 2011, 12:18

Nikt nie lu­bi plo­tek na swój te­mat, szczególnie tych, w których spełniają się nasze naj­większe marzenia... 

aforyzm dnia z 25 października 2013 roku
zebrał 207 fiszek • 12 kwietnia 2011, 15:06

Jeśli nie zro­biłeś nic by coś zys­kać, prędzej czy później będziesz mu­siał zro­bić wszys­tko, by co­kol­wiek odzyskać. 

aforyzm dnia z 23 czerwca 2013 roku
zebrał 246 fiszek • 8 kwietnia 2011, 17:16

Świat ofe­ruje nam wiele, tyl­ko nicze­go nie da­je w promocji. 

aforyzm dnia z 30 lipca 2013 roku
zebrał 278 fiszek • 28 lutego 2011, 20:07

I głębo­ki ukłon może wy­rażać brak sza­cun­ku, wys­tar­czy tyl­ko obrócić się tyłem. 

aforyzm dnia z 4 marca 2011 roku
zebrał 340 fiszek • 25 lutego 2011, 10:34

Mądry wśród głupców rzad­ko się od­naj­dzie, ale głupi pośród mądrych zawsze. 

aforyzm dnia z 16 marca 2014 roku
zebrał 204 fiszki • 24 lutego 2011, 09:39

Człowiek z wiekiem przes­ta­je się roz­cza­rowy­wać, a zaczy­na uświadamiać. 

aforyzm
zebrał 225 fiszek • 22 lutego 2011, 10:11

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]