Żelek, teksty z września 2011 roku

3 teksty z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Kiedyś zapłaczą ci co się śmieją,
gdy się obudzą i zrozumieją,
że czas porzu­cić życie swawolne,
i ruszyć wreszcie kończy­ny dol­ne.

Kiedyś do głowy im myśl uderzy,
że to co ich kum­pel przy pi­wie szerzy,
do­nikąd prowadzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 28 września 2011, 19:45

Tak po prostu

Kiedyś tak po prostu,
wśród ludzi na ulicy,
gdzieś na skra­ju mostu,
al­bo przy kaplicy...

Przej­dziesz tak po prostu,
zu­pełnie obojętnie,
na dru­gi ko­niec mostu,
jak­by bezpamiętnie...

A później tak po prostu,
me ser­ce cicho, skrzętnie
skoczy z te­go mostu,
ro­biąc to tak chętnie.

No i tak po prostu,
nie pa­miętając Ciebie,
zejdę z te­go mostu,
bez ogląda­nia za siebie. 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 25 września 2011, 20:35

Pośród braków

Pośród ty­lu braków,
żyje od lat sam,
wśród człowie­czych wraków,
wciąż nadzieję mam.

Pośród ty­lu braków,
szczęścia swe­go szukam,
choć nie da­je znaków,
wiem, że je odszukam.

Pośród ty­lu braków,
drogę swą przemierzam,
choć nie widzę szlaków,
wra­cać nie zamierzam.

Pośród ty­lu braków,
wciąż od­najduję siebie,
więc nie szu­kaj krzaków,
i tak znajdę Ciebie. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 18 września 2011, 17:08

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]