Żelek, teksty ze stycznia 2013 roku

3 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Widzę dziś Was, czy­tających mój nekrolog,
który pop­rzedził dziewiętnas­to­let­ni prolog,
widzę Wasze łzy i czarną roz­pacz ta­ty,
które­go syn spi­sał swe życie na stra­ty.

Siedzę te­raz z mamą, płaczę w jej objęciach,
do Was już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 11 stycznia 2013, 16:16

Jeśli na­dej­dzie dzień, w którym zde­cydu­jesz się zag­rać va ban­que o włas­ne życie, pos­taw na siebie. To je­dyna szan­sa, byś po­zos­tał w grze o większą stawkę. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 3 stycznia 2013, 13:00

Prob­le­matyczne, gdy pat­rzysz wstecz i na­dal nie wiesz, kiedy zbłądziłeś. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 stycznia 2013, 17:11

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]