Żelek, teksty ze stycznia 2011 roku

8 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Cza­sem marzę by stać się wiat­rem...tyl­ko po to, by móc roz­wiać Twój smu­tek i wątpliwości.

A in­nym ra­zem marzę by być og­niem...tyl­ko po to by na no­wo roz­pa­lić w Twym ser­cu płomień nadziei. 

myśl
zebrała 161 fiszek • 26 stycznia 2011, 11:38

Cza­sem myślę, że ocze­kując od dru­giego człowieka szcze­rości, wy­magam te­go, by ku­ra zno­siła złote jajka. 

myśl
zebrała 147 fiszek • 21 stycznia 2011, 14:52

Możesz pos­przątać wszys­tkie bru­dy swo­jego życia, ale su­mienia tak łat­wo nie wyczyścisz. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 16 stycznia 2011, 17:11

Są myśli, których na­wet naj­lep­szy "jeździec" nie okiełzna. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 14 stycznia 2011, 09:15

Nie do­dawaj mi skrzy­deł, naucz mnie latać. 

aforyzm dnia z 7 października 2011 roku
zebrał 248 fiszek • 12 stycznia 2011, 15:02

Jeżeli prze­ciwieństwa fak­tycznie się przy­ciągają, to za­pew­ne dla­tego żyję z oso­bami fałszywymi. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 11 stycznia 2011, 20:08

Nie proś, abym mówił co w To­bie jest naj­piękniej­sze, to tak jak­bym cały diament podzielić miał na małe kryształy...

Dla hope_dies_last. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 8 stycznia 2011, 00:01

Nie wiem, jak będzie wyglądał świat za kil­kadziesiąt lat, ale boję się ludzi, którzy będą w nim żyli. 

myśl
zebrała 172 fiszki • 4 stycznia 2011, 17:53

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]