Żelek, teksty z sierpnia 2015 roku

1 tekst z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Sko­ro w małym ze­gar­ku mieści się czas,
to cze­mu przyszłości nie zam­knąć w nas? 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 26 sierpnia 2015, 02:39

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]