Żelek, teksty z sierpnia 2013 roku

1 tekst z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Bra­kuje mi słów, choć myśli pełno,
Tyl­ko jed­no z Nas może być szczęśliwe,
to mu­sisz być Ty, mu­sisz, słyszysz?
Bo ja odejdę z końcem te­go wiersza.

Pa­miętam, gdy po­wie­działaś mi "tak",
ale pa­miętam też in­ne słowa, niestety,
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 sierpnia 2013, 12:42

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]