Żelek, teksty z sierpnia 2013 roku

1 tekst z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Bra­kuje mi słów, choć myśli pełno,
Tyl­ko jed­no z Nas może być szczęśliwe,
to mu­sisz być Ty, mu­sisz, słyszysz?
Bo ja odejdę z końcem te­go wiersza.

Pa­miętam, gdy po­wie­działaś mi "tak",
ale pa­miętam też in­ne słowa, niestety,
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 sierpnia 2013, 12:42

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]