Żelek, teksty z sierpnia 2012 roku

1 tekst z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Rachunek

Przeg­ry­wam, wyg­ry­wam za mało,
choć gdy­by zdo­bywać się chciało,
mógłbym za­pew­ne osiągnąć wiele,
zreali­zować swo­je am­bitne cele...

Mógłbym, w tym prob­lem mój tkwi,
długie są no­ce, zbyt krótkie są dni,
zbyt wiele przeszkód sta­je na drodze,
zbyt często ulegam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 sierpnia 2012, 23:24

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]