Żelek, teksty z sierpnia 2012 roku

1 tekst z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Rachunek

Przeg­ry­wam, wyg­ry­wam za mało,
choć gdy­by zdo­bywać się chciało,
mógłbym za­pew­ne osiągnąć wiele,
zreali­zować swo­je am­bitne cele...

Mógłbym, w tym prob­lem mój tkwi,
długie są no­ce, zbyt krótkie są dni,
zbyt wiele przeszkód sta­je na drodze,
zbyt często ulegam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 sierpnia 2012, 23:24

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]