Żelek, teksty z sierpnia 2011 roku

1 tekst z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Kapitulacja

Wy­wie­szam białą flagę,
nim ten dzień okrutny,
przy­niesie nie­szczęść plagę
i nocą będę smutny.

Składam broń bez żalu,
beż żad­nej wo­li walki,
w roz­paczli­wym wokalu,
bez­bron­ny niczym lalki.

Od­daję się w niewolę,
porzu­cam wnet nadzieję,
odeg­ram swoją rolę,
i w ni­cość się odzieję.

Na­gi w końcu stanę,
przed śmier­ci obliczem,
z życiem się rozstanę,
pożeg­na­ny zniczem. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 27 sierpnia 2011, 01:43

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]