Żelek, teksty z sierpnia 2011 roku

1 tekst z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Kapitulacja

Wy­wie­szam białą flagę,
nim ten dzień okrutny,
przy­niesie nie­szczęść plagę
i nocą będę smutny.

Składam broń bez żalu,
beż żad­nej wo­li walki,
w roz­paczli­wym wokalu,
bez­bron­ny niczym lalki.

Od­daję się w niewolę,
porzu­cam wnet nadzieję,
odeg­ram swoją rolę,
i w ni­cość się odzieję.

Na­gi w końcu stanę,
przed śmier­ci obliczem,
z życiem się rozstanę,
pożeg­na­ny zniczem. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 27 sierpnia 2011, 01:43

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]