Żelek, teksty z października 2013 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Ideal­na ko­bieta to ta­ka, która jest jed­nocześnie naj­większą za­letą fa­ceta, a przy tym i je­go naj­większą słabością. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 3 października 2013, 11:09

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]