Żelek, teksty z października 2012 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Do losu

Rzu­casz mi linę za krótką by wyjść,
ale w sam raz by się powiesić,
po­dajesz dłoń, bym w końcu wstał,
a po­tem pchniesz mnie, bym upadł.

Tańczysz ze mną miłos­ne tan­go,
a po­tem zag­rasz mi marsz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 8 października 2012, 21:04

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]