Żelek, teksty z marca 2013 roku

3 teksty z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Wiem, miałem nie palić,
krzyczeć nie miałem też,
miałem po pros­tu nie widzieć,
nie oka­zywać łez...

Miałem nie chodzić do pubów,
nie słuchać smut­nych kawałków,
nie trwo­nić swo­jego życia
i nie mar­no­wać czasu...

Miałem wal­czyć o wszys­tko,
z uśmie­chem zaczy­nać dni,
lecz nig­dy nie miałem się uczyć,
jak mam bez Ciebie żyć... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 26 marca 2013, 18:25

Strażnik

Praw­da i miłość!
Opuszczam swą wartę,
kto in­ny Was będzie strzegł,

bo nie dos­trzegłem złudzeń. 

fraszka
zebrała 33 fiszki • 9 marca 2013, 15:35

Ostatni, kolejny

Os­tatni po­całunek, który miał być kolejnym,
i Twe spoj­rze­nie, niemówiące żegnaj,
i słowa bez słów nig­dy więcej,
po których pękłoby serce.

Noc, jak każda pop­rzed­nia, upojna,
bez za­powie­dzi o żad­nym koszmarze,
a ra­no żeg­na­nie, do następne­go razu,
który [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 8 marca 2013, 16:08

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]