Żelek, teksty z marca 2012 roku

2 teksty z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Strzelanie miłością

Na zmiany w życiu przyszła dziś pora,
więc proszę, strzel we mnie strzałą Amo­ra,
ja wezmę drugą, by tra­fić nią w Ciebie,
niez­na­ne mo­ce przy­ciągną nas do siebie.

Nie broń się, proszę, pozbądź się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 19 marca 2012, 14:16

To nie og­romne as­pi­rac­je są od­wie­cznym prob­lem ludzkości, ale ce­na, za jaką chce­my je realizować. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 marca 2012, 16:36

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]