Żelek, teksty z marca 2011 roku

3 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Czuję Two­je ser­ce,
os­tatnim tchnieniem bijące,
spla­mione krwią ręce,
po twarzy łzy spływające...

Czuję Twój smutek,
co duszę Twą rozdziera
i znam przyk­ry skutek,
co pos­tać śmier­ci przybiera...

Czuję Twój strach,
znam ten stan bezsilności,
gdy w życiu krach,
bo sam płakałem z miłości... 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 27 marca 2011, 17:23

Je­dyną miarą, jaką win­no się mie­rzyć szczęście, jest liczba osób, z który­mi możemy się nim dzielić. 

myśl dnia z 12 marca 2014 roku
zebrała 198 fiszek • 23 marca 2011, 18:12

Strach

Są ta­kie dni, gdy z tęskno­ty umieram,
jak­by nadzieje wszel­kie już prysły,
gdy koszulę tyłem nap­rzód ubieram,
bo opa­nowałaś me zmysły...

Są ta­kie dni, gdy wychodzę z domu,
by po­biec czym prędzej do Ciebie,
nie mówiąc nic przy tym nikomu,
chcąc Cię przy­tulić do siebie...

Są ta­kie dni, gdy w głowie układam,
ty­siące planów na dzień dzisiejszy,
i choć nadzieję w nich swą pokładam,
przekładam je na dzień jutrzejszy... 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 12 marca 2011, 11:35

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]