Żelek, teksty z maja 2012 roku

2 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

#1

Ser­ce dziś bi­je jak po maratonie,
i tchu ani trochę złapać nie mogę,
a myśli pędzą jak w ga­lopie konie,
na pa­mięć już znają do Ciebie drogę.

Na­deszła chwi­la, po la­tach czekania,
a może tygodni, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 maja 2012, 22:31

Serce nieszczęśnika

Cza­sem przys­pie­szam, szyb­ciej pompując,
a cza­sem stanę, gwałtow­niej ha­mując,
lecz dużo częściej, ryt­micznie tak biję,
je­dyny to dowód, że on jeszcze żyje.

Lu­bi narze­kać, że go strasznie bolę,
że nad ro­zumem przejąłem kontrolę,
że jes­tem dziura­we, na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 maja 2012, 23:38

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]