Żelek, teksty z lutego 2012 roku

1 tekst z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Walentynkowo

War­te były sta­rania - wiedziałem,
w chwi­li gdy so­bie obiecywałem,
że nie od­puszczę, za nic na świecie,
że się poświecę, tej jed­nej kobiecie.

Ko­biecie ro­dem z cu­dow­nych snów,
przy której często bra­kuje mi słów,
przy której ser­ce tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 13 lutego 2012, 20:33

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]