Żelek, teksty z lutego 2010 roku

2 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Cza­sami mam ochotę udać się do krainy szczęścia i złożyć reklamację. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 lutego 2010, 10:29

Cza­sami tęsknię za moją naiw­nością, bo ona poz­wa­lała mi choć przez chwilę widzieć świat w ko­lorach tęczy. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 lutego 2010, 19:56

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]