Żelek, teksty z lutego 2010 roku

2 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Cza­sami mam ochotę udać się do krainy szczęścia i złożyć reklamację. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 lutego 2010, 10:29

Cza­sami tęsknię za moją naiw­nością, bo ona poz­wa­lała mi choć przez chwilę widzieć świat w ko­lorach tęczy. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 21 lutego 2010, 19:56

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]