Żelek, teksty z listopada 2016 roku

1 tekst z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Do 'nieznajomej'

Zaj­rzę na następnej przer­wie, pamiętasz?
ale nie mu­siałaś mówić, gdzie szukać,
wsłuchi­wałem się w głos serca,
szep­tem wska­zywało mi drogę.

Byłem, gdy miałem być,
gdy nie pro­siłaś, lecz chciałaś,
gdy nie wie­działaś, czy chcesz,
ale mnie potrzebowałaś.

Dziś myślisz, że nie znam,
że za­pom­niałem pamiętać,
a słowo da­ne od­dałem,
bo mi uwierało w rękach.

Dziś "cześć" to tak wiele,
z naszych ust już nie pada,
nie is­tnieje­my dla siebie,
hej, czy tak nam wypada?

PS Ty wiesz. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 listopada 2016, 23:34

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]