Żelek, teksty z lipca 2013 roku

1 tekst z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Rozłąka

Dłużą się dni, no­ce niep­rzes­pa­ne,
ka­len­darz mo­zol­nie od­mie­rza czas,
dziś po półno­cy zja­dam śniada­nie,
kieliszek wi­na znów pijąc za nas.

Pat­rzę na zdjęcia, które nas łączą,
na ki­lomet­ry, które nas rozdzieliły,
a mo­je myśli w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 lipca 2013, 16:03

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]