Żelek, teksty z lipca 2013 roku

1 tekst z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Rozłąka

Dłużą się dni, no­ce niep­rzes­pa­ne,
ka­len­darz mo­zol­nie od­mie­rza czas,
dziś po półno­cy zja­dam śniada­nie,
kieliszek wi­na znów pijąc za nas.

Pat­rzę na zdjęcia, które nas łączą,
na ki­lomet­ry, które nas rozdzieliły,
a mo­je myśli w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 lipca 2013, 16:03

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]