Żelek, teksty z kwietnia 2013 roku

1 tekst z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Znów widzę daw­ne wi­doki,
z tej naszej naj­lep­szej epoki,
widzę przyszłość w Twych oczach,
która nie stoi na zboczach.

Od­dycham Twoim zapachem,
szczęście chwy­tam z roz­machem,
spokój trzy­mam w objęciach,
nie tyl­ko na sta­rych zdjęciach.

Sma­kuje znów Twoich ust,
które dają miłości upust,
no­ce zmieniły się w dnie,
proszę, nie mów, że śnię! 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 kwietnia 2013, 14:34

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]