Żelek, teksty z kwietnia 2013 roku

1 tekst z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

* * *

Znów widzę daw­ne wi­doki,
z tej naszej naj­lep­szej epoki,
widzę przyszłość w Twych oczach,
która nie stoi na zboczach.

Od­dycham Twoim zapachem,
szczęście chwy­tam z roz­machem,
spokój trzy­mam w objęciach,
nie tyl­ko na sta­rych zdjęciach.

Sma­kuje znów Twoich ust,
które dają miłości upust,
no­ce zmieniły się w dnie,
proszę, nie mów, że śnię! 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 kwietnia 2013, 14:34

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]