Żelek, teksty z kwietnia 2011 roku

6 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Mieć nadzieję, to mieć wszys­tko i nic. 

myśl dnia z 1 października 2016 roku
zebrała 200 fiszek • 26 kwietnia 2011, 18:55

Nie ma praw­dy, której nie da się udo­wod­nić, są tyl­ko ludzie, którym na tym nie zależy. 

aforyzm
zebrał 205 fiszek • 22 kwietnia 2011, 12:18

Pamiętnik młodego wojownika [cz.2]

17 kwiet­nia 2011

Kil­ka dni nie pi­sałem. Dzi­siej­szy dzień znów zacząłem od myśli o To­bie. Było to już jed­nak zu­pełnie co in­ne­go. Tej no­cy co praw­da znów niewiele spałem, ale pop­rzed­nie dwie były [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 17 kwietnia 2011, 15:59

Pamiętnik młodego wojownika [cz. 1]

13 kwiet­nia 2011

To już szósty dzień. Znów obudziłem się o 2 nad ra­nem. Po­woli zaczy­nam przyz­wycza­jać się, że mój sen nie trwa dłużej niż dwie godzi­ny. Nie próbuję na­wet za­sypiać po­now­nie, to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 kwietnia 2011, 17:41

Nikt nie lu­bi plo­tek na swój te­mat, szczególnie tych, w których spełniają się nasze naj­większe marzenia... 

aforyzm dnia z 25 października 2013 roku
zebrał 207 fiszek • 12 kwietnia 2011, 15:06

Jeśli nie zro­biłeś nic by coś zys­kać, prędzej czy później będziesz mu­siał zro­bić wszys­tko, by co­kol­wiek odzyskać. 

aforyzm dnia z 23 czerwca 2013 roku
zebrał 246 fiszek • 8 kwietnia 2011, 17:16

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]