Żelek, teksty z grudnia 2012 roku

1 tekst z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Ciężkostrawne

Sen znów uk­ry­je każdy mój smutek,
zam­knie mi oczy, uk­ry­je tros­ki,
jut­ro dzień wsta­nie, ukaże skutek,
by po­tem smut­ne wy­ciągnąć wnios­ki.

Trochę go­ryczy zjem na śniadanie,
które po­piję gorzką her­batą,
po­tem roz­wiążę na dziś zadanie,
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 grudnia 2012, 14:27

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]