Żelek, teksty z grudnia 2011 roku

1 tekst z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Nocne zapiski [cz. 7 - ostatnia]

Noc zbiera znów plony,
gasną os­tatnie lampiony,
zni­ka księżyc w oddali,
z ty­mi co się poddali.

Idę z ni­mi szeregiem,
będąc jak oni zbiegiem,
coś pochwy­ciło kija
i pa­mięcią za­bija.

Umiera os­tatni z nas,
nad­szedł w końcu ten czas,
ofiary złud­nej miłości,
poob­ra­cały się w kości. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 2 grudnia 2011, 23:14

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]