Żelek, teksty z grudnia 2011 roku

1 tekst z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Nocne zapiski [cz. 7 - ostatnia]

Noc zbiera znów plony,
gasną os­tatnie lampiony,
zni­ka księżyc w oddali,
z ty­mi co się poddali.

Idę z ni­mi szeregiem,
będąc jak oni zbiegiem,
coś pochwy­ciło kija
i pa­mięcią za­bija.

Umiera os­tatni z nas,
nad­szedł w końcu ten czas,
ofiary złud­nej miłości,
poob­ra­cały się w kości. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 2 grudnia 2011, 23:14

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]