Żelek, teksty z czerwca 2012 roku

1 tekst z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

#2

Zam­knąłem oczy, mrok mój umysł opętał,
wtem nag­le ob­raz się począł ma­lować,
przed­sta­wiał to, com naj­le­piej pamiętał,
lecz jakże Twe piękno mógł na­ryso­wać?

Tu ideal­na, tam jeszcze lep­sza, wyśniona,
aż wyob­raźnia swe dzieło podzi­wia,
tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 czerwca 2012, 23:48

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 maja 2016, 09:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Rozmowa nieśmiałka z sa­mym [...]

21 kwietnia 2016, 01:27Żelek sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

3 września 2015, 11:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz [...]