Żelek, teksty z czerwca 2012 roku

1 tekst z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

#2

Zam­knąłem oczy, mrok mój umysł opętał,
wtem nag­le ob­raz się począł ma­lować,
przed­sta­wiał to, com naj­le­piej pamiętał,
lecz jakże Twe piękno mógł na­ryso­wać?

Tu ideal­na, tam jeszcze lep­sza, wyśniona,
aż wyob­raźnia swe dzieło podzi­wia,
tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 czerwca 2012, 23:48

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]