Żelek, teksty z czerwca 2011 roku

6 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Żelek.

Wczoraj i dziś

Kiedyś, jak dwa dęby,
pniami połączone,
te­raz dy­mu kłęby,
próchna upie­czo­ne.

Kiedyś, jak dwa kwiaty,
na jed­nej łodydze,
dzi­siaj to dwa światy,
zer­wa­ne w in­trydze.

Kiedyś, jak dwie chmury,
na tym sa­mym niebie,
między ni­mi góry,
nie płyną do siebie.

Kiedyś dwo­je ludzi,
z po­dob­nym myśleniem,
każde z nich się budzi,
dziś z przyk­rym wspomnieniem. 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 21 czerwca 2011, 15:00

Twe Oczy

Wciąż mam przed oczy­ma te dwa świecidełka,
które lśniły jak w mro­ku nadziei światełka,
te dwa bry­lan­ty, kryształy, diamenty,
na wiarę w szczęście me dwa ar­gu­men­ty.

To w nich uj­rzałem spełnienie swych marzeń,
ko­niec rozterek, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 15 czerwca 2011, 18:34

Jak przyj­dzie co do cze­go, to człowiek człowieka na­wet os­tatnią deską ra­tun­ku zabije. 

aforyzm dnia z 18 września 2013 roku
zebrał 296 fiszek • 12 czerwca 2011, 15:53

Kąpiel szczera

Prze­siąknięty bru­dami rzeczy­wis­tości,
ob­my­wam ciało z resztek człowieczeństwa,
które prze­niknęły przez skórę do kości,
przy­nosząc mi ból i smak męczeństwa.

Wyz­by­wam się resztek czys­te­go sumienia,
które tak dziel­nie się dotąd chowały,
tak sa­mo jak resztek dob­re­go imienia,
co miały przy­nieść, a nie przy­niosły mi chwały.

Ob­my­wam też ciało z resztek siebie,
z mózgu i z ser­ca po­zos­tałości,
by nig­dy więcej nie wołało o Ciebie,
za­bijam je złem tej rzeczywistości. 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 6 czerwca 2011, 23:53

* * *

Jes­tem dla Ciebie wart mniej niż ze­ro,
jak pus­ta kar­tka włożona do xe­ro,
be­zużyteczna, bo po­mar­szczo­na,
jak mo­je ser­ce, co cicho ko­na.

Na­wet nie spoj­rzysz na mnie łaskawie,
jak żyjąc bez Ciebie sta­le się dławię,
przełykam go­rycz po­rażki i straty,
mar­nuję swe życie, po­woli, na raty.

I nie uśmie­chniesz się tak, jak lubię,
bez Twoich oczu się kiedyś za­gubię,
prze­padnę w ni­cość, tak bezpowrotnie,
zniknę, jak chwi­la, szyb­ko, ulotnie... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 2 czerwca 2011, 22:59

Nocne zapiski [cz. 6]

Od łez mok­ra poduszka,
ot­warta Pan­do­ry puszka,
zasnąć znów nie pozwala,
naj­gor­sze myśli wyzwala.

Noc co trwa całą dobę,
znów niszczy cicho wątrobę,
bu­tel­ka jest pra­wie pus­ta,
bez­radność za­myka us­ta.

Mrok nieus­tanny pa­nuje,
ko­lejną zagładę planuje,
bo słońce daw­no już zabił,
a te­raz mnie z marzeń ograbił... 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 1 czerwca 2011, 17:12

Żelek

4w5.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Żelek

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]